امروز: شنبه 9 اردیبهشت 1396
فروش اقساطی خودرو خبرخوان

تبلیغات

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 19 فروردین 96

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش شنبه (1396/1/19) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 23 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش دوشنبه (1395/12/23) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 21 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش شنبه (1395/12/21) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 19 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش پنجشنبه (1395/12/19) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 18 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/12/18) اعلام شد.

جدیدترین قیمت خودرو در بازار ایران؛ افزایش 3 میلیونی کمری هیبرید و کاهش قیمت چند مدل خودروی داخلی

با نزدیک شدن به پایان سال و فرا رسیدن نوروز 96، تب و تاب خرید و فروش خودرو در بازار کشورمان افزایش پیدا کرده است. با نگاهی به جدیدترین قیمت خودرو در بازار ایران متوجه می‌شویم که در این هفته، قیمت چند مدل خودروی داخلی کاهش یافته اما یک مدل خودروی وارداتی نسبت به هفته گذشته گران‌تر شده است. در ادامه، جدول قیمت روز خودرو را مشاهده می‌کنید.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 17 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش سه شنبه (1395/12/17) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 16 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش دوشنبه (1395/12/16) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 9 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش دوشنبه (1395/12/9) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 8 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش یکشنبه (1395/12/8) اعلام شد.

ثبات در بازار خودروهای وارداتی اسفند 95

هفته جاری قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 5 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش پنجشنبه (1395/12/5) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 4 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/12/4) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 3 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش سه شنبه (1395/12/3) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 1 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش یکشنبه (1395/12/1) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 30 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش شنبه (1395/11/30) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 28 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش پنجشنبه (1395/11/28) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 27 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/11/27) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 26 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش سه شنبه (1395/11/26) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 25 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش دوشنبه (1395/11/25) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 24 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش یکشنبه (1395/11/24) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 23 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش شنبه (1395/11/23) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 20 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/11/20) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 19 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش سه شنبه (1395/11/19) اعلام شد.

آخرین قیمت خودرو در بازار ایران (بهمن 95) ؛ ثبات در بازار خودروهای وارداتی و ادامه کاهش قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار ایران در هفته جاری اعلام شد و بر این اساس روند نزولی قیمت خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 17 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش یکشنبه (1395/11/17) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 14 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش پنجشنبه (1395/11/14) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 13 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/11/13) اعلام شد.

قیمت روز خودرو در بازار ایران؛ کاهش قیمت چند مدل داخلی و وارداتی - بهمن 95

قیمت روز خودرو در بازار ایران در هفته‌ی دوم بهمن 1395 مشخص شد. در این هفته، قیمت چند مدل خودروی داخلی کاهش پیدا کرد و در میان خودروهای وارداتی نیز یک مدل خودرو ارزان شد و تنها قیمت خودروی کمری هیبریدی افزایش پیدا کرده است. سایر خودروها هم با همان قیمت قبلی در بازار به فروش می‌رسند.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 12 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش سه شنبه (1395/11/12) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 11 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش دوشنبه (1395/11/11) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 10 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش یکشنبه (1395/11/10) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 9 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش شنبه (1395/11/9) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 7 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش پنجشنبه (1395/11/7) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 6 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/11/6) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 5 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش سه شنبه (1395/11/5) اعلام شد.

خودرو های وارداتی چگونه قیمت گذاری می شوند

این روزها شاهد آن هستیم که قیمت خودروهای داخلی پرطرفدار بر اساس قوانینی تعیین می شود و از طرفی وقتی حرف از افزایش قیمت می شود، برخی نهاد ها و اکثر مشتریان اعتراض می کنند.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 4 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش دوشنبه (1395/11/4) اعلام شد.

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی - بهمن 95

هفته جاری قیمت یک مدل خودروی وارداتی در بازار افزایش یافته است.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 2 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش شنبه (1395/11/2) اعلام شد.