امروز: پنجشنبه 5 اسفند 1395
فروش اقساطی خودرو خبرخوان
آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 5 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش پنجشنبه (1395/12/5) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 4 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/12/4) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 3 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش سه شنبه (1395/12/3) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 1 اسفند 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش یکشنبه (1395/12/1) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 30 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش شنبه (1395/11/30) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 28 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش پنجشنبه (1395/11/28) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 27 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/11/27) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 26 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش سه شنبه (1395/11/26) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 25 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش دوشنبه (1395/11/25) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 24 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش یکشنبه (1395/11/24) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 23 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش شنبه (1395/11/23) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 20 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/11/20) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 19 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش سه شنبه (1395/11/19) اعلام شد.

آخرین قیمت خودرو در بازار ایران (بهمن 95) ؛ ثبات در بازار خودروهای وارداتی و ادامه کاهش قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار ایران در هفته جاری اعلام شد و بر این اساس روند نزولی قیمت خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 17 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش یکشنبه (1395/11/17) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 14 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش پنجشنبه (1395/11/14) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 13 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/11/13) اعلام شد.

قیمت روز خودرو در بازار ایران؛ کاهش قیمت چند مدل داخلی و وارداتی - بهمن 95

قیمت روز خودرو در بازار ایران در هفته‌ی دوم بهمن 1395 مشخص شد. در این هفته، قیمت چند مدل خودروی داخلی کاهش پیدا کرد و در میان خودروهای وارداتی نیز یک مدل خودرو ارزان شد و تنها قیمت خودروی کمری هیبریدی افزایش پیدا کرده است. سایر خودروها هم با همان قیمت قبلی در بازار به فروش می‌رسند.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 12 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش سه شنبه (1395/11/12) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 11 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش دوشنبه (1395/11/11) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 10 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش یکشنبه (1395/11/10) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 9 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش شنبه (1395/11/9) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 7 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش پنجشنبه (1395/11/7) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 6 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/11/6) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 5 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش سه شنبه (1395/11/5) اعلام شد.

خودرو های وارداتی چگونه قیمت گذاری می شوند

این روزها شاهد آن هستیم که قیمت خودروهای داخلی پرطرفدار بر اساس قوانینی تعیین می شود و از طرفی وقتی حرف از افزایش قیمت می شود، برخی نهاد ها و اکثر مشتریان اعتراض می کنند.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 4 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش دوشنبه (1395/11/4) اعلام شد.

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی - بهمن 95

هفته جاری قیمت یک مدل خودروی وارداتی در بازار افزایش یافته است.

آی آر لیزینگ اعلام کرد :

قیمت خودرو های وارداتی - 2 بهمن 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش شنبه (1395/11/2) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد:

قیمت خودرو های وارداتی - 30 دی 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش پنجشنبه (1395/10/30) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد:

قیمت خودرو های وارداتی - 29 دی 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/10/29) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد:

قیمت خودرو های وارداتی - 27 دی 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش دوشنبه (1395/10/27) اعلام شد.

آغاز بحرانی شدید در جریان واردات خودرو :

انتظار افزایش شدید قیمت در بازار خودروهای وارداتی

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از شرایط کنونی واردات خودرو و عدم توجه دولت نسبت به روزرسانی دستورالعمل واردات خودرو اظهار داشت : در جریان اتفاقات اخیر ، ثبت سفارش بیش از 100 شرکت واردکننده، متوقف شده است.

آی آر لیزینگ اعلام کرد:

قیمت خودرو های وارداتی - 26 دی 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش یکشنبه (1395/10/26) اعلام شد.

ثبات در قیمت خودروهای وارداتی در هفته آخر دی 95 + جدول قیمت

این هفته قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.

آی آر لیزینگ اعلام کرد:

قیمت خودرو های وارداتی - 25 دی 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش شنبه (1395/10/25) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد:

قیمت خودرو های وارداتی - 23 دی 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش پنجشنبه (1395/10/23) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد:

قیمت خودرو های وارداتی - 22 دی 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/10/22) اعلام شد.

آی آر لیزینگ اعلام کرد:

قیمت خودرو های وارداتی - 20 دی 95

قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش دوشنبه (1395/10/20) اعلام شد.

قیمت خودروهای وارداتی در بازار - دی 95

در هفته جاری قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشت.