امروز: سه شنبه,1 خرداد 1397
مفتاح رهنورد خبرخوان

تبلیغات

توقف تولید 5 مدل وانت

بهمن ماه سال 95 تولید پنج مدل وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

تولید ۷ وانت در ایران متوقف شد

آذرماه امسال تولید هفت مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.